Satılık Domain (Alan Adı)

 İlk Gelen Alır .

isipaylasim.com

 

 

Satış Kodu: 2006/816                                               

 

Domain isminin her hakkı KatMulkiyeti.Com'a aittir.Satış Sonrasında Tüm Tescil Hakları Alan Kişi yada Kuruma Verilecektir.

 

İRTİBAT ADRESİ:

 

ozansos@yahoo.com.tr               

 

Gsm: +90 532 767 62 60

 

Domain Fiyatı:

 

500 TL (KDV HARİÇ)

 

 

 

 Satış Şartları :

Markum.net'te açacağınız hesabınıza anında teslim.

Markum.net haricindeki firmalardaki hesaplarınıza transfer yapılabilir. Bu transfer işlemi 1-10 günde sonuçlanmaktadır.

Hosting hizmeti talep edilirse sınırsız domain ve plesk hesabı için yıllık ödeme 150 TL alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÖDEMEDE ADALET - İSTEDİĞİN KADAR ISIN, İSTEDİĞİN KADAR ÖDE ..!
Isı Payölçer, Isı ve Su Sayaçları
Radyo Frekans (RF) Sistemi ile Tüketim Değerlerinin Uzaktan Okunarak Gider Paylaşım Hizmetinin Verilmesi

SAYIN MÜŞTERİLERİMİZ..

5676 Sayılı yönetmelik eski ve yeni tüm bina yöneticilerine ısıtma gider paylaşımını yapma sorumluluğu vermektedir.
Isıtma giderlerinin paylaştırılmasını, yetkili ölçüm şirketleri veya apartman yönetimi bizzat yapacaktır.
Hizmetimiz sadece payölçer satışı ve sistem kurulumu değil,yönetmeliğin gerektirdiği tüm süreci kapsamaktadır.
Binanıza sistem kurulumu yapıldıktan sonra, gider paylaşım hizmeti firmamız tarafından verilmesi durumunda
sağlayacağınız faydalar;

-evlere girerek tüm payölçerleri tek tek okumanız gerekmeyecektir.

-bina yönetiminin bizzat yaptığı gider paylaşımında çeşitli nedenlerle kayırma kuşkusu kat malikleri tarafından sorgulanacaktır,
  firmamızın yapacağı paylaşım bildiriminin kabulü daha kolay olacaktır.

-paylaşımı firmamızın yapması durumunda tüm sistem elemanlarının hatasız çalışması  kontrolümüz altında olacaktır.

Isı Gider Paylaşımı

Bildiğiniz gibi Isı Gider Paylaşımı yönteminde donanım olarak kullanıcıyı ilgilendiren cihazlar bir adet kalorimetre (ısı payölçer) ve termostatik vana (sıcaklığa göre kendisini ayarlayan vana) dan oluşur. Bu cihazlar firma tarafından belirli bir ücret karşılığı size atılıp evinize monte edilir. ancak tasarrufu sağlayan bu cihazlar değil kullanıcının kendisi ve sistemin getirdiği bağımsızlık özelliğidir. 

Satın aldığınız cihazların kalitesi ve maliyetinin yanı sıra okuma ve raporlama hizmetinin kalitesi ve maliyeti de önemlidir.

Hem yeni yasal düzenlemeler  hem de etkilendiğimiz global kriz gereği tasarruf arayışında olan halkımız için bu konu ile ilgili yeterince aydınlatıcı bilgi kaynağı maalesef sınırlıdır. Klima ve kombi gibi alternatif piyasalarda kafa karıştıran yüzlerce alternatif mevcut iken bu pazarda sınırlı sayıda hizmet sağlayıcı vardır.  Fakat ısı gider paylaşımı sistemine geçmeyi düşünen çok sayıda apartman yöneticisi ve sakininin aklında yine de soru işaretleri kalmaktadır.

Sitemizde var olan bilgilerin biraz da olsa karar vermenize yardımcı olacağını umuyoruz.  tüketici deneyimlerini aktaran, daha da yararlı ve yapıcı bir ortam olacağını düşünüyoruz.

Eski teknolojili cihazları ucuz diye almayın, okumaların dairelere girilmeden yapılıp yapılamadığını, zararlı kimyasallar içerip içermediğini sorun.

 

Isı paylaşımı Türkiye'de, 1977'de yayınlanan bir yönetmelikle zorunlu hale getirilmişti.

 

Isı paylaşımı, merkezi sistemli bina veya sitelerde ısınma giderlerinin harcanan ısıya göre paylaştırıldığı, tasarruf ve bağımsızlık sağlayıcı yöntemdir. Avrupa'da uzun yıllardır kullanılmakta ve başarılı sonuçlar alınmaktadır.

 

NEDEN

NEDEN ISI PAYLAŞIMI?

Yasal Zorunluluk

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile yeni yapılacak merkezi sistemli binalarda ısı paylaşım sistemleri kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Eski ya da inşaat halindeki merkezi sistemli binalarda ise ısı paylaşımlı sistemlere geçilmesi için 5 yıl süre tanınmıştır.

Tasarruf

Yapılan uygulamalarda ısı paylaşımlı sistemlerin %20 ile %42 arasında tasarruf sağladığı görülmüştür. 1983 yılından bu yana merkezi sistemlerde ısı payölçer kullanımının zorunlu olduğu Almanya'da ısı paylaşımının %30 enerji tasarrufu sağladığı resmi olarak açıklanmıştır. Avrupa Birliği Komisyonunun Avrupa Birliği ülkelerinden elde ettiği verilre göre bina genelinde %40'a varan tasarruf mümkündür.

Adalet

Herkes tükettiği kadar ödüyor. Kiralama dönemleri arasında ya da satılmayı beklerken konutu boş duran, uzun süre tatile gidenler kullanmadıkları ısının bedelini ödemiyor. Güneş gören - görmeyen, alt kat - üst kat gibi adaletsizlikler ortadan kalkıyor.

Güvenlik

Dörtten fazla katlı binalarda herhangi bir yangın halinde üst katlara itfaiyenin müdahalesi zorlaşır. Bireysel ısınma sistemleri ise her dairede ayrı bir ateş ve artan risk demek... Oysa merkezi sistemlerde borularda dolaşan sadece sudur.

Konfor

Bebek odasını 20 dereceye, misafir odasını 25 dereceye, yatak odasını 22 dereceye ayarlamak mümkün... Kullanmadığınız, az kullanılan odalar daha düşük sıcaklıklara ayarlanabiliyor. Site yöneticileri sürekli şikayetlere ve sonu gelmez taleplere maruz kalmıyor. Evlerin içine bile girmeden yapılan ölçüm okumaları kullanıcılara raporlanıyor. Yakıt parası ile ilgili site sakinlerinin tartışmasına gerek kalmıyor.

Geçiş kolaylığı

Sistemin uygulanması için herhangi bir tadilat gerekmez. Mevcut tesisatınız yeterlidir. Yerden ısıtmalı sistemler için dahi uygulanabilmektedir. Öte yandan mevcut merkezi sistemli binaların ısı paylaşımlı sistemlere geçmesi için Kat Mülkiyeti Kanununda yapılan değişiklikle çoğunluk oyu yeterlidir. Bireysel ısınmaya geçiş için oybirliği istenmektedir.

Neden Kombi Değil?

Bireysel ısıtma sistemlerinin tercih edilme sebebi bağımsız ısı kullanımı ve sıcaklığın ayarlanabilirliğidir. Isı paylaşımlı sistemlerle bağımsız  ısı kullanımı sağlanmış ve sıcaklık oda bazında ayarlanabilir hale getirilmiştir. Bunun dışında bireysel ısınma sistemlerinin kurulum maliyetleri yüksek, servis, bakım, kullanıcı müdahelesi gereksinimleri çoktur. Kullanım alanı harcar ve güvenlik açısından daha yüksek risk taşır. Ucuz kombiler genellikle verimsiz olup günlük sıcak su ihtiyacı nedeniyle gereğinden fazla kapasitelidirler. Bu  verimliliği daha da düşürmektedir.

Isı Paylaşımı Sisteminin Türkiye için önemi:

Türkiye tükettiği ısı enerjisinin %70'ini dışarıdan almaktadır.

2005 yılında petrol ve doğalgaz için dışarıya 21.5 milyar $ ödenmiştir.

Bu nedenle enerjiyi verimli kullanmaya çok ihtiyacımız vardır.

Avrupa Birliği ülkeleri enerjinin verimli kullanılmasının gereğini kavramış ve bunları yasal olarak ortaya koymuşlardır. Isı payölçer kullanımı Almanya'da 1983'ten, Avrupa Birliği ülkelerinde ise 1993'ten bu yana zorunludur. Almanya ısı payölçer kullanımını ile %30 tasarruf yaptığını resmi olarak açıklamıştır.

Avrupa Birliği'ne üye olma yolunda ilerleyen Türkiye için enerji verimliliği hem çevresel sorumluluk, hem de yasal zorunluluk olarak gözardı edemeyeceği bir konudur.

Dünya için önemi;

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri gün geçtikçe artmaktadır.

Küresel ısınmanın en önemli sebebi atmosferdeki sera gazı birikimidir. Bu gaz en çok ısınma için enerji tüketimiyle ortaya çıkmaktadır. Sera gazı birikiminin azaltılmasının yolu ise enerji tasarrufundan geçer.

BM raporuna göre 2025'ten itibaren çevre felaketleri çok ciddi boyutlara ulaşacak. Bunun önüne geçilmesinin tek yolu da enerji verimliliği ve alternatif enerjilerin kullanımı ile küresel ısınma etkilerinin azaltılmasıdır.

Aklınızda olsun

Eski teknolojili cihazları ucuz diye almayın, okumaların dairelere girilmeden yapılıp yapılamadığını, zararlı kimyasallar içerip içermediğini sorun.

Biliyor muydunuz?

Isı paylaşımı Türkiye'de, 1977'de yayınlanan bir yönetmelikle zorunlu hale getirilmişti.

 

NASIL

Isı paylaşım sistemlerinin çalışma esasları 14 Nisan 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanan "MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" ile belirlenmiştir.

Sistem Nasıl Çalışıyor?

Isı paylaşımı sistemi iki parçadan oluşur: Harcanan ısının ölçümü ve tüketimin kontrolü. Harcanan ısının ölçümü her bir radyatöre takılan elektronik bir cihazla sağlanır. Elektronik Isı Payölçerler, radyatör ve ortam sıcaklığının denetlenmesi için iki adet son derece hassas sıcaklık algılayıcısına sahip olan modern cihazlardır. Ölçülen ısı harcamalarını üzerindeki elektronik sayaçla  kullanıcıya gösterdiği gibi radyo dalgalarıyla da okuyucuya aktarır. Tüketim değerlerinin okunması için hiçbir zaman eve girilmesi gerekmez.

Tüketimin kontrolü ise termostatik vanalar sayesinde yapılır. Kullanıcılar radyatörlere takılan termostatik vana sayesinde istedikleri gibi sıcaklık ayarı yapabilirler. Termostatik vana ortam sıcaklığını hissederek radyatöre su akışını ayarlar. Sıcak suyun radyatöre girmeden dolaşıma dönmesi  tasarrufun asıl kaynağıdır. Genel kural olarak, oda sıcaklığının her 1o C düşürülmesiyle %6 oranında ısı enerjisi tasarrufu sağlandığı bilinmektedir.

 

Tüketim payları nasıl hesaplanıyor?

Toplam tüketimin, ortak kullanım alanları ve binanın genel ısı kaybına denk gelen %30 oranındaki kısmı arsa paylarına göre paylaştırıldıktan sonra, kalan kısım ısı payölçerlerden gelen değerler kullanılarak  ısı kullanım oranlarına göre yansıtılır. Hesaplama hiç bir insan müdahalesi olmadan tamamen bilgisayar otomasyonuyla yapılır. Isı gider bildirimi olarak basılarak ya da e-mail ile kullanıcılara teslim edilir.

Aklınızda olsun

Eski teknolojili cihazları ucuz diye almayın, okumaların dairelere girilmeden yapılıp yapılamadığını, zararlı kimyasallar içerip içermediğini sorun.

Biliyor muydunuz?

Isı paylaşımı Türkiye'de, 1977'de yayınlanan bir yönetmelikle zorunlu hale getirilmişti.

Yalıtım

Dış cephe ve çatı yalıtımı uygulaması ısı giderlerinde tasarruf sağladığı gibi ısı gider paylaşımı sisteminde tüketimleri dengelemeye büyük ölçüde yardımcı olur.

 

NEREDE

Nerelerde başlamış?

1950'li yıllarda ilk defa Almanya ve Danimarka'da kullanılmaya başlanmıştır

1970 lerdeki petrol kriziyle daha büyük önem kazanmış ve 1981 yılında ilk defa Almanya'da zorunlu hale getirilmiştir.

Şu anda Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır. 2004'de Avrupa'da zorunlu hale getirilmiştir.

Nerede uygulanır?

Merkezi sistemli tüm yapılarda uygulanabilir. Müteahhitler yeni inşaatlarında veya devam eden inşaatlarında proje değiştirmeksizin uygulayabilir. Konut sahipleri site sakinlerinin çoğunluk oyuyla birlikte mevcut apartmanlarda kullanabilir.

 

Sık Sorulan Sorular

Sistemde her bağımsız bölümdeki alanların  sıcaklığı minimum hangi seviyede tutulmaktadır?

Merkezi sistemlerle ısıtma yapılan bağımsız bölümlerdeki mahal sıcaklıklarının asgari 15° C olması sağlanır.

Yapacağım yatırım kendini ne kadar sürede amortize eder?

Harcanan yakıta ve yapılan tasarrufa bağlı olarak değişmekle birlikte, 1-2 yıl içerisinde yapılan tasarruf başlangıçta ödenen tutarı karşılar.

Apatmanın diğer giderlerini de tüketim belgelerinde gösterebilir miyiz?

Temizlik, aydınlatma, kapıcı ücretleri gibi sabit giderler de tüketim belgelerinde gösterilebilir.

Tüketim okumaları ve raporlamaları için ayrıca ücret alınıyor mu?

Bazı firmalar cüzi bir ücret alırken bazıları ise kurulum bedelini düşük tutmakta fakat okuma bedelini yüksek belirlemektedir.

Cihazım arızalanırsa?

Genel olarak ücretsiz olarak değiştirilmekte ve bakımı yapılmaktadır.

 

 

 

 

    Isı Pay Ölçer

 

    binalarda enerji performansı yönetmeliği yenilenebilir enerji kaynakları enerji verimliliği danışmanlık şirketleri enerji kimlik belgesi dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı

 

    avrupa birliği mevzuatına uyum, ısıtma sistemlerinde kazan değişikliği, merkezi ısıtma sistemi, merkezi soğutma sistemi, kojenerasyon sistemi, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kuruluşlar, güneş, rüzgar, nem, yağmur, kar, güneş ısısı ve ışuğı ile doğal havalandırma, yenilenebilir enerji kaynak kullanılması imkanlarının araştırılması, binalarda pencere sisteminin ısı geçirgenlik katsayısı

 

    yaz aylarında istenmeyen güneş enerjisi kazanımlarının azaltılması, ısıtma, soğutma, havalandırma, klima tesisatlarında kullanılan boru, kollektör, bağlantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri, yüzeyde yoğuşma olmayacak şekilde yalıtım

 

ısı su tüketimi tüketimi tespiti sağlayan cihazlar ve sistemler  

 

ısı su giderlerinin hesaplanması ve gider paylaşım belgelerinin hazırlanması  

 

 

ısı su giderlerinin okuma ve paylaşım hizmeti  

 

 

kireçlenme gibi şebeke suyundan kaynaklanan hasar ve bozukluklar  

 

 

müşterinin siparişten vazgeçmesi halinde sipariş peşinatının iadesi  

 

 

ısı payölçerlerin uzaktan okunması ve gider paylaşımının yapılması  

 

 

ısı sayaçlarının uzaktan okunması ve gider paylaşımının yapılması  

 

 

sıcak su sayaçlarının uzaktan okunması ve gider paylaşımının yapılması  

 

 

 

soğuk su sayaçlarının uzaktan okunması ve gider paylaşımının yapılması  

 

 

 

bildirimlerin basılı olarak bina yöneticisine teslimi  

 

 

 

Enerji Verimliliği Kanunu, Isı gider paylaşımı, enerji verimliliği yasası, ısı kontrol ve paylaşım sistemleri  

 

 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması  

 

 

 

Enerji verimliliğinin artırılması, merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin paylaştırılması  

 

 

 

Enerji ve Tabii kaynaklar bakanlığı  

 

 

 

Elektrik işleri etüd idaresi genel müdürlüğü  

 

 

 

Enerji kimlik belgesi, Yetkilendirilmiş kurumlar  

 

 

 

Kat mülkiyeti kanunu bu sisteme geçiş için maliklerinin %51 oy çoğunluğu yeterlidir  

 

 

 

Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri  

 

 

 

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama  

 

 

 

Enerji verimliliği ile mevcut standartları düşürmeden enerji tüketiminin azaltılması  

 

 

 

Enerji yöneticisi ve sertifikası  

 

 

 

Enerji yönetimi ile enerji kaynaklarının ve verimli enerji kullanımını için ölçüm izleme planlama uygulama  

 

 

 

Kojenerasyon ile ısı ve elektrik enerjilerinin aynı tesiste eş zamanlı üretimi  

 

 

 

Yetki belgesi ve enerji yöneticisi sertifikası  

 

 

 

Enerji tasarrufu miktarı  

 

 

 

ısı ölçüm cihazları su ölçüm cihazları enerji ölçüm cihazları elektrik ölçüm cihazları nem ölçüm cihazları, debi ölçüm cihazları  

 

 

 

ısı ölçüm cihazı su ölçüm cihazı enerji ölçüm cihazı elektrik ölçüm cihazı nem ölçüm cihazı, debi ölçüm cihazı  

 

 

 

uzaktan okuma hizmeti, yerinde okuma hizmeti  

 

 

 

tüketim miktarı raporlama, kullanıcı detaylı tüketim miktarları raporlama  

 

 

 

On Line ısı muhasebesi, on line cihaz bakımı ve on line cihaz kalibrasyon hizmeti  

 

 

 

Binaya özel kombine ısı üniteleri  

 

 

 

Ölçmek bilmektir, kaynakların en verimli kullanılmasını sağlayan olarak algılanmak, kaynak optimizasyonu, kaynakların verimli kullanımı  

 

 

 

bireysel kullanıcılar, bina yönetim şirketleri, kooperatifler, ticari ve endüstriyel binalar, bina yöneticileri, inşaat şirketleri, tesisat uzmanları  

 

 

 

Sayaçlardan veri analiz ünitesine kolay, güvenilir, hızlı veri aktarımı, online data analiz yazılımı  

 

 

 

Bir mahalle veya bölgeye merkezi sıcak su sağlayan sistemler için kombine sıcak su dağıtım ve ölçüm ünitesi  

 

 

 

Servis hizmeti montaj aşamasını da kapsayan okuma, raporlama, ısı muhasebe hizmetlerini kapsayan sistemdir  

 

 

 

SOS  Futura+ Pay ölçüm cihazı  SOS  Futura+ Payölçer cihazı radyatörünüzün üzerinde bireysel ısı tüketimini hesaplayarak adil olarak paylaşılmasını sağlar. SOS  Futura+ pay ölçüm cihazı İskandinav şıklığı ile birleştirilmiş ve dünyaca ünlü tasarımcılar ile birlikte geliştirilmiştir.

 

 

 

SOS  Futura Heat+ Pay ölçer cihazı  Bireysel ısı tüketimini ölçen bir pay ölçüm cihazıdır

 

 

 

SOS  Futura Comfort+ hafızalı termometre  Oda ve dış hava sıcaklıklarını ölçen hafızalı bir termometredir

 

 

 

SOS  Futura Hygro+ hafızalı nem ölçüm cihazı  Ortamdaki nem miktarını ölçen hafızalı bir ölçüm cihazıdır

 

 

 

SOS  Futura Floor+ yerden ısıtma için ölçüm cihazı  Yerden ısıtma için özel olarak geliştirilmiş bir ölçüm cihazıdır

 

 

 

SOS  Futura Geysir+ Sıcak su için ölçüm cihazı  Sıcak su ölçümünde kullanılan için ölçüm cihazıdır

 

 

 

SOS  Sensus+ soğuk su sayacı  Soğuk su sayaçları

 

 

 

SOS  Futura Signal+ veri aktarım ünitesi  Her türlü veri akarımlı sayaca kolayca bağlanabilen bir veri aktarım ünitesi

 

 

 

SOS  Futura+ ölçüm cihazları  SOS  Futura+ ölçüm cihazları radyo vericileri ile donetılmıştır. Sayaçlardan toplanan istatistikler düzenli olarak SOS  WebMon ve WebMon Visual Internet servis sistemimize aktarılmakta, bu sayede daire sakinleri, işletmeler, yöneticiler ve bina yönetim şirketleri, ısı, enerji, su gibi tütetimlerini internet üzerinden takip edebilmektedir. Tarafımızdan sağlanacak bireysel şifreler ile veri analiz sistemlerimize internet bağlantısı olan tüm bilgisayarlardan kolayca bağlanabilirsiniz. Basit ve işlevsel.

 

 

 

Basit ve işlevsel.  

 

 

 

SOS  DriveBy Uzaktan sayaç okuma sistemi  SOS  DriveBy Uzaktan sayaç okuma sistemi ile evde olmanıza gerek kalmadan otomatik olarak tüm tüketim verilerini toplayabiliyoruz. SOS  DirveBy tüm SOS  sayaçlarından ve SOS  Radyo modülü ile donatılmış diğer sayaçlardan kolaylıkla veri okunmasını sağlamaktadır. Toplanan verilerden oluşan tüketim raporu hatasız ve eş zamanlı olarak internete aktarılır.

 

 

 

Su sayacı istameter domaqua ev tipi sıcak ve soğuk su sayaçları  

 

 

 

ista enerji tasarruf seti doprimo ısı payölçer termostatik vana  

 

 

 

ista enerji tasarruf seti sensonic kalorimetre termostatik radyatör vanası ultego ultrasonik ısı sayacı  

 

 

 

ista pulsonic sinyal çevirici modül  

 

 

 

ista sensonic calculator  

 

 

 

SOS  ısı pay ölçer, termostatik vana, kalorimetre, ısı sayacı  

 

 

 

Çok kolonlu merkezi ısıtma sistemi  Çok kolonlu merkezi ısıtma sisteminde ısıtma hattı daire içine birden fazla noktadan giriş yaptığı için her bir radyatörün ısı enerjisini ölçmek gerekir. Bu nedenle her bir radyatö üzerine ısı pay ölçer cihazı takılır

 

 

 

Tek kolonlu merkezi ısıtma sistemi  Tek kolonlu merkezi ısıtma sisteminde pay ölçer veya ısı sayacı kalorimetre cihazları kullanılabilir

 

 

 

Isı pay ölçer montajı  

 

 

 

SOS  Net  

 

 

 

SOS  Net Okuma Sistemleri  

 

5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete

 

Sayı: 27075

 

 

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

 

 

 

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

 

 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

 

 

 

             Amaç

 

 

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesini, birincil enerji ve karbondioksit (CO2) emisyonu açısından sınıflandırılmasını, yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji performans gereklerinin belirlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolünü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesini ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

 

 

 

             Kapsam

 

 

 

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

 

 

 

a) Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan binalarda uygulanmak üzere; mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı ve elektrik tüketen binaların sabit ekipmanları konularındaki asgari performans kriterlerine, enerji performans hesaplama usûllerine, enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına, binaların kontrolleri ve enerji kimlik belgesini hazırlayacak ve denetleyecek onaylanmış bağımsız yetkili kuruluşların yetkilendirilmesine ve yetkilerinin düzenlenmesine, ülke enerji politikasının oluşturulmasına yönelik gerekli araştırmalar, incelemeler yapılmasına ve bunun sonucunda elde edilen deneyimler ile ilgili bilgilerin toplanmasına,

 

 

 

b) 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına sahip binalarda; elektrik, ısı ve sıhhi sıcak su ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim imkanlarının araştırılarak, ekonomik yapılabilirliği olan uygulamalara,

 

 

 

c) Bina sahipleri ve son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, sektörde faaliyette bulunan kurum ve kuruluşların çalışanlarının eğitimleri ve eğitimlerin güncelleştirilmesi vasıtasıyla enerjinin daha verimli kullanımına,

 

 

 

ç) Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görüşünün alınarak bu görüş doğrultusunda yapının özelliğini ve dış görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimliliğini arttırıcı uygulamaların yapılmasına,

 

             ilişkin usûl ve esasları kapsar.

 

 

 

(2) Sanayi alanlarında işletme ve üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

 

 

             Dayanak

 

 

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

             Tanımlar ve kısaltmalar

 

 

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 

 

a) Aydınlatma enerji tüketimi: Binanın aydınlatılması için harcanan toplam enerjiyi,

 

 

 

b) Aydınlatma yükü: Aydınlatma için kullanılan toplam kurulu gücü,

 

 

 

c) Bağımsız bölüm: Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, 2/7/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerini,

 

 

 

ç) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

 

 

 

d) Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve eşyaların korunmasına uygun yapıyı,

 

 

 

e) Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi veya varsa intifa hakkı sahibini, eğer her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni,

 

 

 

f) Bina yöneticisi: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmış olan ve bina yönetimini sağlayan kişiyi,

 

 

 

g) Bireysel ısıtma: Bağımsız bölüm içerisine yerleştirilen bir ısı üretim kaynağından elde edilen ısıtma enerjisi ile bağımsız bölümün ısıtılmasını,

 

 

 

ğ) Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin, mahalle ve daha büyük ölçekteki yerleşimlerde yer alan binalara dağıtılmasını ve bağımsız bölümlerin ısıtılmasını sağlayan sistemi,

 

 

 

h) Bölgesel sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun bölge içerisindeki binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

 

 

 

ı) Ekonomik çalışma ömrü: Sistemin veya ekipmanın; tasarım, yapım, test, işletme, bakım, onarım, idari ve çevre ile alakalı faktörlerden kaynaklı maliyetleri açısından performansının, temel gereklerin yerine getirilmesi için uygun olan bir seviyede tutulduğu süreyi,

 

 

 

i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi,

 

 

 

j) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar: Yeni tasarlanan binalar için; binanın ısıtma ve/veya soğutma ve/veya ısı yalıtım projesini hazırlayan gerçek veya tüzel kişileri, mevcut binalar için Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketlerini,

 

 

 

k) Enerji verimliliği: Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasını,

 

 

 

l) Enerji verimliliği hizmeti: Enerji verimliliği konusunda danışmanlık, eğitim, etüt ve uygulama hizmetini,

 

 

 

m) Enerji yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişiyi,

 

 

 

n) ESEER: Soğutma gruplarında kısmi yüklerde üretilen soğutma enerjisinin, sistemin harcadığı enerjiye oranını,

 

 

 

o) Halojen lamba: İçinde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak üzere iki çeşidi bulunan lambaları,

 

 

 

ö) Hizmet amaçlı binalar: Kamu binaları, okullar, ibadethaneler, hastaneler, sağlık merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları, sığınma veya yaşlı veya çocukların bakımı için tahsis edilmiş sosyal hizmet binalar ve benzeri amaçlar için tahsis edilmiş binaları, sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergiler, müzeler, kütüphaneler, kültürel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binaları,

 

 

 

p) Isı pompası: Toprakta, havada ve suda düşük sıcaklıkta mevcut olan enerjinin, ısıtma ve/veya soğutma yapmak amacıyla bina içine iletilmesini sağlayan düzeneği,

 

 

 

r) İlgili idare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilikler ile diğer idareleri,

 

 

 

s) İklimlendirme sistemi: Ortam havasının, neminin, temizliğinin ve sıcaklığının bir arada kontrol edildiği ve taze hava ihtiyacının karşılandığı sistemi,

 

 

 

ş) İşletmeci kuruluş: Mekanik ve elektrik sistemlerinin uygun çalışmasından sorumlu kuruluşu,

 

 

 

t) İşveren veya temsilcileri: Bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişi işvereni, işveren adına hareket eden tüzel veya gerçek kişi de işveren temsilcisini,

 

 

 

u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberleşmeli çalışan, ihtiyaca göre sıralı devreye girerek yakıt tasarrufu sağlayan, kazan yedekleme sıkıntısının olmadığı kazan sistemlerini,

 

 

 

ü) Kazan: Yakıtın yakılması sonucu açığa çıkan enerjinin ısı taşıyıcı akışkana aktarılmasını sağlayan basınçlı kabı,

 

 

 

v) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste eş zamanlı olarak üretimini,

 

 

 

y) Mekanik tesisat: İnşaat işlerinde makine mühendisliği etkinlik alanına giren ısıtma, soğutma, havalandırma, temiz ve pis su, sıhhi sıcak su ve yangın söndürme sistemleri işlerinin tümünü,

 

 

 

z) Merkezi ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün ısıtılmasını sağlayan sistemi,

 

 

 

aa) Merkezi sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun binalara ve bağımsız bölümlere dağıtılması ve kullanılmasını sağlayan sistemi,

 

 

 

bb) Merkezi soğutma sistemi: Bir merkezden elde edilen soğutma enerjisi ile birden fazla bağımsız bölümün soğutulmasını sağlayan sistemi,

 

 

 

cc) Meslek odaları: Elektrik ve Makina Mühendisleri Odalarını,

 

 

 

çç) Mevcut bina: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binayı,

 

 

 

dd) Nihai enerji tüketimi: Son kullanıcı tarafından binasında veya bağımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tüketimini,

 

 

 

ee) Onaylanmış denetleme kuruluşları: Enerji kimlik belgesine göre binanın enerji tüketen ekipmanlarının, ilgili raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulup tutulmadığının denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlık tarafından yetki belgesi verilmiş bağımsız kurum veya kuruluşları,

 

 

 

ff) TEP: Ton eşdeğer petrolü,

 

 

 

gg) Ticari amaçlı binalar: İş merkezleri, ofis ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ve eğlence ve alışveriş merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmiş binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaçlara tahsis edilmiş binaları,

 

 

 

ğğ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

 

 

 

hh) Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi,

 

 

 

ıı) Yıllık enerji ihtiyacı: Binanın ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma, elektrik ve aydınlatma sistemleri için birincil enerji cinsinden ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken ısı enerjisi miktarını,

 

 

 

ii) Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı: Isıtma sisteminden ısıtılan ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken net ısı enerjisi miktarını,

 

 

 

jj) Yıllık sıcak su enerjisi ihtiyacı: Sıcak su temini için bir yıl içerisinde harcanan net ısı enerjisi miktarını,

 

 

 

kk) Yıllık soğutma enerjisi ihtiyacı: Soğutma sisteminin soğutulan ortamdan bir yıl içerisinde atması veya çekmesi gereken net ısı enerjisi miktarını

 

             ifade eder.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

 

 

Isıtma ve Soğutma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları

 

 

 

             Isıtma sistemleri tasarım esasları

 

 

(7) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan sistemler kullanılır.

 

 

 

(8)